Scuba Tek Tips

نسخه‌ی کامل: غواصی در ارتفاع
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
پرسش: 
من در نزدیکی یک دریاچه زندگی می کنم که ۱۸۰۰ فیت بالاتر از سطح دریا قرار دارد.آیا هنگام  برنامه ریزی غواصی در این  دریاچه می بایست ملاحظات ویژهای را لحاظ کنم؟
از آنجا که من در ارتفاع مشابه با ارتفاع دریاچه زندگی می کنم،آیا با این وضعیت  سازگار شده ام و نیازمند ایجاد تغییرات نیست؟ 

پاسخ: 
بسیاری از برنامه های غواصی در دریاچه های درون مرزی و رودخانه ها و بعضی از این برنامه های غواصی در ارتفاع بالاتر از سطح دریا به انجام می رسند.هنگام برنامه ریزی غواصی ۲ فاکتور را باید مد نظر داشت: جداول غواصی و الگوریتم های کامپیوتر های غواصی بر اساس بودن در سطح دریا،که فشار مطلق برابر با ۱ اتمسفر و برای آب دریا محاسبه شده اند نه آب شیرین.یک دایو در ارتفاع ۲۰۰۰ فیت بالاتر از سطح دریا،فشار سطحی برابر با ۰/۹۳ اتمسفر خواهد داشت.انباشته شدن گاز بی اثر در جریان خون و بافت ها مشابه هر دایو دیگری خواهید داشت،اما هنگامی که به سطح آب می رسید فشار مطلق کمتر از فشار سطح دریا خواهد بود. 

جداول غواصی استاندارد برای رنج ارتفاع بخصوص طراحی شده اند، معمولا برای ارتفاع ۱۰۰۰ فیت از سطح دریا یا کمتر.انواع مختلفی از جداول غواصی به شما امکان تبدیل برنامه ریز غواصی خود برای بازتاب یک دایو در ارتفاع را می دهد،و بعضی از جداول برای غواصی در ارتفاع طراحی شده اند.به خاطر داشته باشید هنگام صعود از یک ارتفاع کمتر برای تکمیل یک دایو در ارتفاع بالاتر،می بایست اولین دایو خود را به عنوان دایو تکراری تلقی کنید. 

بسیاری از کامپیوتر های غواصی دارای بارومتر یا سنسور فشار هستند که با روشن کردن آن در سایت غواصی ارتفاع را محاسبه می کنند.یکی از ایرادات این ویژگی این است که تنها فشار جایی که هستید را محاسبه می کند.کامپیوتر ممکن است ارتفاع جایی را که از آن سفر کرده اید را لحاظ نکند.اگر کامپیوتر غواصی شما دارای سنسور نیست،می بایست تنظیمات ارتفاع را به صورت دستی تغییر دهید،همچنین ممکن است لازم باشد کامپیوتر خود را برای غواصی در آب شور یا آب شیرین تنظیم کنید. 

تمام برنامه ریز های غواصی از تئوری و محاسبات ریاضی استفاده می کنند.همیشه پروفایل غواصی را محافظه کارانه برنامه ریزی کنید، در حصار  محدودیت های  برنامه ریزی غواصی خود غواصی کنید،و اجرای توقف ایمنی را در نظر بگیرید،غواص ها باید برای مغایرت های غواصی در آب شیرین و غواصی در ارتفاع آماده و از قوانین برنامه ریز غواصی پیروی کند،صرف نظر از شرایط ارتفاع محلی که زندگی می کنند یا ارتفاعی که با آن سازگار شده اند.دستور العمل های ارائه شده با جدول غواصی یا کامپیوتر غواصی به شما در درک بهتر محدویت های غواصی ایمن کمک می کند. 

منبع:  DAN 

989360219444+
مجید آذرشب